Svet

Ostrovy a polostrovy Moria, zálivy, prielivy

Európa

Ostrovy a polostrovy Moria, zálivy, prielivy Štáty a hlavné mestá Rieky

Slovensko

Pohoria a kotliny
Slepá mapa

Správne odpovede

Symbol Odpoveď

Nesprávne odpovede

Symbol Nesprávna odpoveď Správna odpoveď